Om IAESTE

The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE A.s.b.l) er en international non-profit organisation, der arbejder med betalt udvekslingspraktik på verdensplan, inden for teknologiske og naturvidenskabelige uddannelser. IAESTE har siden starten af 1948, udvekslet over 350.000 universitetsstuderende, på tværs af landegrænser i mere end 80 medlemslande og udveksler ca. 4.500 studerende årligt i hele organisationen.

IAESTE’s aktiviteter bidrager til at:

  • Studerende på videregående uddannelser får kvalificeret praktisk erfaring inden for deres felt.
  • Arbejdsgivere får dygtige og motiverede praktikanter, som fører virksomheden fremad og hjælper med at udvikle virksomhedernes internationale netværk.
  • Fremme den interkulturelle forståelse.

Vi har gennem årene arbejdet mod det samme mål – at bidrage til de kulturelle og uddannelsesmæssige udvekslinger på tværs af grænserne og for at bringe studerende og arbejdsgivere i forskellige lande tættere på hinanden.

IAESTE er bygget op ved at hvert medlemsland er ansvarlig for IAESTE’s aktiviteter i medlemslandet, for IAESTE Danmarks tilfælde er dette bl.a, at skaffe praktikpladser, logi og sociale aktiviteter for praktikanter i Danmark der kommer fra de andre medlemslande.

For mere information om hvad IAESTE kan tilbyde dig:
Som studerende i Danmark
Som virksomhed, offentlig institution eller universitet, der ønsker at vide mere og erhverve en praktikant.