Engagera dig i IAESTEs lokalkommittéer

Engagera sig i någon av våra lokalkommittéer.

Ett engagemang i IAESTE ger dig:

  • Extra poäng när du söker våra internships
  • Ett attraktivt CV
  • Möjligheten att knyta kontakter i såväl student- som näringslivet
  • Värdefull erfarenhet av ledarskap, administration, data och marknadsföring

Comments are closed.